S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

Kontakty

Adriana Tormová- adara
Ložín 148
07205 Michalovce
tel: 0905499101
adara1(a)atlas.sk
píšte na: svadba.adara@gmail.com
www.svadba-adara.sk

Novinky

arr3Svadobná výzdobaPonúkame svadobnú výzdobu od 2,5€/osoba,  v cene: návleky na stoličky, mašľa, stuha alebo kvet,... arr3Sledujte nás na FBSvadobné doplnky a dekorácie.  ... arr3www.sashe.sk/adaraMoje vecičky nájdete aj na tejto stránke... www.sashe.sk/adara...

TOVAR V AKCII

naša cena 2,99 EUR
naša cena 2,99 EUR
naša cena 27,00 EUR

TOP

naša cena 1,70 EUR
naša cena 7,50 EUR
naša cena 5,00 EUR

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Predávajúci:

Adriana Tormová-adara

Ložín 148

07205 Bracovce

IČO: 41502477

DIČ: 1073863967

Okresný úrad Michalovce
Číslo živnostenského registra: 840-13599

číslo účtu: 482593303/0900

IBAN: SK18 0900 0000 0004 8259 3303

BIC: GIBASKBX

 

1.Objednávka
Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom eshopu www.svadba-adara.sk alebo písomnou formou: e-mailom.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru emailom alebo telefonicky.


2. Dodanie tovaru
Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom pošty s faktúrou, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.
V prípade, že sú všetky položky objednávky na sklade je tovar odoslananý do 5 pracovných dní.
Tovar, ktorý je na objednávku odosielame do 10 - 14 pracovných dní (mimo víkendov, sviatkov a dovolenky), ak nie je pri tovare uvedné ináč.
Zaväzujeme sa dodať tovar najneskôr do 30 kalendárnych dní.
V prípade platby bankovým prevodom táto doba začína plynúť nasledujúcim dňom po prijatí platby na účet.
V prípade, že sa stane, že uvedený tovar sa medzičasom vypredá a nie je skladom, kupújúci bude o tom včas informovaný emailom alebo telefonicky


3. Cena, platobné podmienky a prepravné
Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie.POŠTOVNÉ A BALNÉ:
Doporučená zásielka 1. triedy-1,8€ pri platbe prevodom na účet  
Doporučená zásielka 1. triedy- 2,7€ pri platbe na dobierku  


Objednávky nad 60€ poštovné Zdarma!Akciové ceny
Predávajúci ponúka v eshope aj akciové ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto zľavy zmeniť, platné sú v momente objednávky a označené slovom AKCIA.


4. Preberanie tovaru
Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Ak si kupujúci neprevezme tovar bude povinný v súlade s §420 a §442 Občianského zákonníka zaplatiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikla predávajúcemu porušením povinnosti kupujúceho prevziať tovar.

5. Odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku do 24 hodín od vytvorenia objednávky a to emailom alebo telefonicky.
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná


6. Záruka a servis
Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.
Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky), za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou(alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru.


7. Reklamačný poriadok V súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Reklamačný poriadok upravuje podmienky a postup pri prijímaní a vybavovaní reklamácií na tovar zakúpený v internetovom obchode www.svadba-adara.sk
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na:
Predávajúci – Adriana Tormová-adara, Ložín 148, 07205 Bracovce, IČO 41502477, DIČ 1073863967
Kupujúci - zákazník


8. Záručné podmienky
Zákonná záručná doba je 24 mesiacov. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy.
Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanosť výrobku v súvislosti s jeho bežným používaním, na úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie pravidiel údržby, na chyby kvôli ktorým bola znížená cena výrobku. Dátumom uplatnenia reklamácie sa pozastavuje plynutie záručnej doby na výrobok. Začne plynúť až dňom prevzatia výrobku po vybavení reklamácie (dňom, kedy je kupujúci povinný si výrobok u predajcu po vybavení reklamácie vyzdvihnúť). Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave, t.j. o dobu, kedy je zákazník povinný si tovar po reklamácii prevziať. Chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, je nutné vytknúť bez zbytočného odkladu v zmysle § 599 Obč. zákonníka do 6 mesiacov od ich zistenia. Prípadná reklamácia nebude uznaná, ak bude tovar s chybou ďalej používaný a z odstrániteľnej chyby sa stane chyba neodstrániteľná.9. Reklamačné konanie
Zákazník si uplatňuje reklamačné konanie v sídle predávajúceho. Tovar doručte na vlastné náklady na adresu predávajúceho: Adriana Tormová-adara, Ložín 148, 07205 Bracovce. Zásielky na dobierku nepreberáme. Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu jej uplatnenia. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným spôsobom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. V prípade uznanej reklamácie zabezpečí predávajúci vrátenie peňazí kupujúcemu, v prípade neuznanej reklamácie kupujúci obdrží tovar späť spolu s písomným vyjadrením. Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu tovar kompletný a čistý. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Ak dôjde k výmene časti výrobku - súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka - platí to isté. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať chyby tovaru alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu, uznáva sa len výrobná chyba. Je nevyhnutné sa preto riadiť usmerneniami, ktoré sú uvedené nižšie.
Postup pri vybavovaní reklamácie:
1.Zákazník spolu s reklamovaným výrobkom predloží:
a) potvrdenku o kúpe tovaru (faktúru); ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého
výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis;
b) osobný doklad na preukázanie totožnosti.
2. Predávajúci spíše reklamačný zápis, v ktorom uvedie:
a) meno a adresu zákazníka;
b) názov výrobku, výrobné číslo, cenu, dátum zakúpenia výrobku;
c) popis nedostatku - dôvod reklamácie;
d) dátum, kedy bola reklamácia uplatnená;
e) termín, dokedy bude vyriešená reklamácia (nesmie to byť dlhšie ako 30 dní od dátumu jej uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne inak);
f) súčasťou protokolu je aj potvrdenie o kúpe tovaru. Prevzatie tohto dokladu a výrobku na reklamáciu predávajúci potvrdí v spísanom zápise o reklamácii.
3. Originál reklamačného listu dostane zákazník, kópia ostáva predávajúcemu.

10. Zhromažďovanie informácii o Kupujúcich – Ochrana osobných údajov
1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i), § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Predávajúcim a ich použitím na fakturačné účely, doručenie Tovaru a ďalšie úkony spojené s Objednávkou a poskytovanou Službou vrátane neskoršej komunikácie s Kupujúcim (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.) ako aj pre potreby vlastného marketingu Predávajúceho, pre účely predaja Tovaru, zasielania informácii o Produktoch a Tovare, a to aj elektronickými prostriedkami (email, SMS, telemarketing). Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
2. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci ma právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu.
3. Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje Kupujúceho mimo rozsah nutný na naplnenie Zmluvy (Objednávky) či rozsah nutný na poskytnutie objednanej Služby. Osobné udaje nie sú poskytované žiadnym iným tretím osobám, ktoré sa nepodieľajú na zabezpečení vyplnenia Objednávky či Služby s výnimkou Tovaru a Služieb pri ktorých je uvedený opak.
4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov a najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
5. Predávajúci sa zaväzuje vykonať najvyššie zabezpečenie v rámci Zákon o ochrane osobných údajov a možností Predávajúceho osobných údajov Kupujúceho, chrániť ich pred stratou poškodením, alebo zničením.

11. Záverečné ustanovenia
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť Všeobecné obchodné podmienky, Dodacie podmienky a Reklamačné podmienky. Môže ich meniť aj bez súhlasu Zákazníka. Je však povinný o týchto zmenách riadne a včas informovať.
Všetky obrázky a texty sú chránené autorským právom podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a ich šírenie je možné len s našim súhlasom.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1.1.2019

MTY4YTd